aquaesteam.info@upc.edu

upc-bola-negre

Quin és el gust, color i olor de l'aigua?

És la seva absència el que fa bona l’aigua?

Quin és el vostre enfocament?

Inscriviu-vos per accedir a més informació!

L’aigua de rius i llacs sempre té el mateix color?

De què depèn el color de l'aigua i que és el que veiem realment?

Recursos