aquaesteam.info@upc.edu

upc-bola-negre

EXPOSICIÓ ART I AIGUA

Sovint. massa sovint. sembla que el món de la ciencia i la tecnología i el món de l’art visquin al marge l’un de l’altre. Pero, us heu parat mai a pensar si realment és així?
Potser entre els dos mons hi ha justament 360 graus de diferencia i són al mateix lloc?
Ens cal bastir ponts de comunicació, imatges i para u les, per fer explícit com viu un món dins de l’altre. És una qüestió de transformació.