aquaesteam.info@upc.edu

upc-bola-negre

Quin és el gust, color i olor de l'aigua?

És la seva absència el que fa bona l’aigua?

Quin és el vostre enfocament?

Inscriviu-vos per accedir a més informació!

L’aigua té memòria?

El camí que ha fet l'aigua queda gravat al paisatge i a la mateixa aigua.

Com s’analitza l’aigua?

Podem analitzar l'aigua des de la seva vessant química, amb diversos experiments.

L’aigua de rius i llacs sempre té el mateix color?

De què depèn el color de l'aigua i que és el que veiem realment?

Recursos