aquaesteam.info@upc.edu

upc-bola-negre

Esports i aigua

Com influeix l’aigua en l’esport que s’hi practica?

Quin és el vostre enfocament?

Inscriviu-vos per accedir a més informació!

Com assegurem la qualitat de l’aigua?

Mesurar la qualitat de l'aigua no és suficient, cal mantenir-la i tenir-ne el control.

Com es mesura la qualitat de l’aigua?

Per decidir sobre la qualitat de l'aigua, en quines característiques ens fixem?

Triem la mida de la piscina?

Petita, mitjana o gran? De quina dimensió parlem?

Recursos