aquaesteam.info@upc.edu

upc-bola-negre

Esports i aigua

Com influeix l’aigua en l’esport que s’hi practica?

Quin és el vostre enfocament?

Inscriviu-vos per accedir a més informació!

Triem la mida de la piscina?

Petita, mitjana o gran? De quina dimensió parlem?

Com es mesura la qualitat de l’aigua?

Per decidir sobre la qualitat de l'aigua, en quines característiques ens fixem?

Com ens movem dins de l’aigua?

Per què dins i fora de l'aigua ens movem de manera diferent?

Recursos