aquaesteam.info@upc.edu

upc-bola-negre

Formulari de registre

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori i seran incloses en un fitxer automatitzat confidencial a fi i efecte de rebre la informació sol·licitada. Si accepteu rebre posteriors comunicacions, en qualsevol moment podreu consultar, rectificar o cancel·lar les dades facilitades. Per fer-ho, ho ha de comunicar a Aquaesteam, UPC Manresa, a través del correu electrònic aquaesteam.info@upc.edu o escrivint a Av. de les Bases de Manresa, 61, 73, 08242 Manresa,